Αρχείο για Πρακτικά

Σύνθεση Δ.Σ

Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Σήμερα, Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου με σκοπό την εκλογή του Προέδρου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρόντες: Γαβουνέλης Αντώνης , Καλαμίτση Άννα , Κυριαζόπουλος Γρηγόρης , Νικολόπουλος Νάσος , Καζδαγλής Κωνσταντίνος , Κορρέ Ευαγγελία , Δελιόγλου Χριστίνα .

Θέμα 1ο Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Οι παρόντες κατέληξαν με ομόφωνη απόφαση στην εξής σύνθεση:

Πρόεδρος:              Γαβουνέλης Αντώνης

Γεν.Γραμματέας:    Νικολόπουλος Νάσος

Ειδ.Γραμματέας:    Κορρέ Ευαγγελία

Ταμίας:                   Καζδαγλής Κωνσταντίνος

Μέλη:   Καλαμίτση Άννα  ,Κυριαζόπουλος Γρηγόρης , Δελιόγλου Χριστίνα .

Σύνθεση Δ.Σ

Μαρούσι, 13 Οκτωμβρίου 2012

Σήμερα, Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου με σκοπό την εκλογή του Προέδρου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρόντες:
Γαβουνέλης Αντώνης, Παλυβού Μαρία, Χουλάκη Μορφούλα, Καλαμίτση Άννα, Σάτρα Έφη, Κοντοπούλου Μαρίνα,Κυριαζόπουλος Γρηγόρης.

Θέμα 1ο
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Οι παρόντες κατέληξαν με ομόφωνη απόφαση στην εξής σύνθεση:

Πρόεδρος:              Γαβουνέλης Αντώνης
Γεν.Γραμματέας:Χουλάκη Μορφούλα

Ειδ.Γραμματέας:Καλαμίτση Άννα
Ταμίας:                   Παλυβού Μαρία

Μέλη:    Σάτρα Έφη, Κοντοπούλου Μαρίνα,Κυριαζόπουλος Γρηγόρης.

Συνέλευση 1η

Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Σήμερα, Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου με σκοπό την εκλογή του Προέδρου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρόντες:
Σκρέκα Ευαγγελία, Μιχαηλίδου Γιούλη, Γουσίου Λία, Νικολάου Γιάννης, Γαβουνέλης Αντώνης, Παλυβού Μαρία, Γεωργίου Ελένη.

Θέμα 1ο
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Οι παρόντες κατέληξαν με ομόφωνη απόφαση στην εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:              Νικολάου Γιάννης
Αντιπρόεδρος:       Μιχαηλίδου Γιούλη
Γεν.Γραμματέας:   Παλυβού Μαρία
Ταμίας:                    Γεωργίου Ελένη
Ειδ.Γραμματέας:    Γουσίου Λία
Μέλη:                      Γαβουνέλης Αντώνης
Σκρέκα Ευαγγελία