Αρχείο για Σεπτεμβρίου, 2011

Συνέλευση 1η

Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Σήμερα, Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου με σκοπό την εκλογή του Προέδρου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρόντες:
Σκρέκα Ευαγγελία, Μιχαηλίδου Γιούλη, Γουσίου Λία, Νικολάου Γιάννης, Γαβουνέλης Αντώνης, Παλυβού Μαρία, Γεωργίου Ελένη.

Θέμα 1ο
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Οι παρόντες κατέληξαν με ομόφωνη απόφαση στην εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:              Νικολάου Γιάννης
Αντιπρόεδρος:       Μιχαηλίδου Γιούλη
Γεν.Γραμματέας:   Παλυβού Μαρία
Ταμίας:                    Γεωργίου Ελένη
Ειδ.Γραμματέας:    Γουσίου Λία
Μέλη:                      Γαβουνέλης Αντώνης
Σκρέκα Ευαγγελία